Fixinela Antikalk comfort Likvidátor 500ml

Kód: 8585003912342
Neohodnoceno
54,90 Kč 10,98 Kč / 100 ml
Skladem (> 5 ks)

Desinfekční prostředek

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Vysoce účinný tekutý čisticí prostředek obsahující anorganické kyseliny a účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch, na odstraňování vodního kamene, mýdlových usazenin a rzi z keramických dlaždic, van, umyvadel, sprchových koutů, WC mís, obkladaček, nerezových dřezů. Fixinela ANTIKALK comfort má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu. Je snadno oplachovatelný a zanechává čisté povrchy.

Složení:

Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006Chemický název látky Obsah [% hm.]Klasifikace CLP**H věty***231-633-2 7664-38-2 01-2119485924-24-xxxx kyselina fosforečná*5 -15 Korozivní pro kovy kat. 1 (Met. Corr. 1) Akutní toxicita kat. 4 orální (Acute Tox. 4) Žíravé pro kůži kat. 1B (Skin Corr. 1B) H290 H302 H314 500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-0013 sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu< 5 Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2) Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita pro vodní prostředí kat. 3 (Aquatic Chronic 3) H315 H318 H412.

Doplňkové parametry

Kategorie: Univerzální
Výrobce:: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Bulharská 40 917 02 Trnava

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: