Garance čistoty

- po celou dobu realizace nákupu mají všichni zaměstnanci roušky a rukavice

- po každé etapě nákupu probíhá dezinfekce rukou

- pro každý jednotlivý nákup používají zaměstnanci novou roušku a rukavice

- snaha o maximální eliminaci kontaktu s ostatními zákazníky a zaměstnanci

- preferujeme bezkontaktní platby za nákupy

- vozidla, která jsou využívána k rozvozu objednávek procházejí pravidelnou dezinfekcí

 

" Žádáme zákazníky, aby při převzetí zboží od dopravce měli nasazeny ochranné pomůcky dýchacích cest "